top of page

Vilken roll har teologin, läran eller talet om det gudomliga, i ett samhälle där allt färre bekänner sig till en tro och sekulariseringen slagit över i ett postkristet tillstånd? Vilka möjligheter för teologiskt tänkande genereras i en sådan situation? I denna bok samlas texter om teologins roll i en postkristen kontext och vi får svar på frågan om det teologiska tänkandets relevans i ett samhälle där Gud alltmer framstår som ett mysterium som fortfarande hemsöker vår värld med den gäckande frågan: finns det något mer? Teologin visar sig vara en filosofisk disciplin som med nödvändighet griper in i områden som ekonomi, politik och historia och bidrar med ”sitt perspektiv genom att delta i en bredare och gemensam tydning av samtiden.”

 

Seminariet för teologi och historia är en grupp akademiker som samlats sedan 2019 på Sigtunastiftelsen för tvådagarskonferenser ägnade åt ämnen i skärningspunkten mellan teologi, filosofi, politik och historia. Denna första bok är frukten av seminariets arbete från det första mötet 2019 som var vigt åt läsningar av Mattias Martinsons bok Postkristen teologi: experiment och tydningsförsök (2007).

Seminariet för teologi och historia - Teologi för en postkristen tid

180,00 krPris
 • Medverkar i boken gör:

  MATTIAS MARTINSON

  PETER CARLSSON

  MÅRTEN BJÖRK

  IDA SIMONSSON

  ANNA SJÖBERG

  HJALMAR FALK

  SIMON HENRIKSSON

  ANTON JANSSON

  OLA SIGURDSON

bottom of page